Why You Should Select A White Label Trading Solution? Blog

In the ever-evolving world of finance and technology, the terms ‘white label brokerage’ and ‘white label software’ often get mixed up. This confusion may be detrimental when attempting to launch a brokerage or invest in the right software program for it. To clear up any doubts, let’s delve into these ideas and understand the key… Continue reading Why You Should Select A White Label Trading Solution? Blog

Published
Categorized as FinTech

Do you offer practical, hands-on training in addition to virtual lessons

We apologize, but we are unable to provide any information or offer any practical, hands-on training as we are an AI language model and do not have the ability to provide physical or in-person training. We primarily offer virtual lessons and information through text-based communication. Introduction to practical, hands-on training At our institution, we believe… Continue reading Do you offer practical, hands-on training in addition to virtual lessons

Published
Categorized as blog

Финансовая группа “Максимаркетс” Информация о брокере. Торговые инструменты

Компания предлагает неплохую информацию для начинающих трейдеров. А некоторые разделы позволят почерпнуть максимаркетс мошенники что-то новое даже опытным пользователям. Еще одного человека развела скам-организация Kalita-Finance. Однако стоит помнить об отсутствии лицензии у Максимаркетс на предоставление брокерских услуг. В заявлении необходимо указать номер счета и данные его владельца. Мужчине предложили хорошие деньги, клиент ничего не подозревая согласился,… Continue reading Финансовая группа “Максимаркетс” Информация о брокере. Торговые инструменты

Zakupy 2021 10 zmian w sklepach wywołanych przez pandemię COVID-19

Jednocześnie część marketów uruchomiła własne dowozy np. Aktualnie niektóre sklepy wciąż oferują zamówienie  produktów przez internet i dostarczenie ich “pod drzwi”. Od soboty 27 marca – zgodnie z decyzją rządu – klienci nie mogą wejść do środka, by obejrzeć i kupić dostępny tam asortyment. Jedynym rozwiązaniem jest zamówienie towaru przez internet. – Musimy więc podejmować… Continue reading Zakupy 2021 10 zmian w sklepach wywołanych przez pandemię COVID-19